Нийгэм / 2019/10/10

Байшин, Орон сууцны тооллого улсын хэмжээнд явагдаж байна