ДУРААРАА БИШЭЭ ДҮРМЭЭРЭЭ: Гүйцэж түрүүлэх нь ДУРААРАА хийх үйлдэл биш


Цагдаагийн Ерөнхий газраас зам тээврийн осол гэмтлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Яараад яах вэ дээ” аяныг амжилттай зохион байгуулсан. Аян үр дүнгээ өгч аяны хугацаанд зам тээврийн гэмт хэрэг 81 нэгжээр буюу 63.9 хувиар, амь нас нь хохирсон хүн 11 нэгжээр буюу 21.7 хувиар, гэмтсэн хүн 46 нэгжээр буюу 59.5 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт гарсан.

Тэгвэл энэ удаад Цагдаагийн байгууллагаас замын хөдөлгөөний соёлыг олон нийтэд түгээх, хэвшүүлэх, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор "Дураараа биш ээ ДҮРМЭЭРЭЭ" аяныг эхлүүлээд байна.

Дураараа биш дүрмээрээ аян нь зам тээврийн осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авто замын хөдөлгөөнд оролцогчдын сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлэх, сөрөг хандлагыг өөрчлөхөд оршиж байгаа билээ.

Тэгвэл бид энэ удаад  гүйцэж түрүүлэх үйлдэлтэй холбоотой зарим заалтыг сануулья. 

  -Жолооч гүйцэж түрүүлэхийн өмнө хөдөлгөөний эрчим, хурд, тээврийн хэрэгсэл болон тээж яваа ачааны онцлог, замын болон цаг агаарын нөхцөл, хөдөлгөөний дагуу үзэгдэлтийг харгалзан, уг үйлдлийг гүйцэтгэхэд аюул үүсгэхгүй, бусдын хөдөлгөөнд саад учруулахгүй байх, мөн хүрэлцэхүйц хэмжээний зай байгаа эсэхийг анхаарч мэдсэн байна.

- Дараах тохиолдолд гүйцэж түрүүлэхийг хориглоно:

а/ Өөдөөс яваа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд аюул, саад учруулахаар байвал;

б/ Урд яваа тээврийн хэрэгсэл гүйцэж түрүүлэх буюу саадыг тойрон гарах үйлдэл хийж байгаа тохиолдолд;

в/ Урд яваа тээврийн хэрэгсэл зүүн гар тийш дохио өгч байгаа үед;

г/ Араас яваа тээврийн хэрэгсэл өөрийг нь гүйцэж түрүүлэхээр үйлдлээ эхэлсэн үед;

д/ Гүйцэгдсэн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд аюул, саад учруулахгүйгээр буцаж эгнээндээ орох боломжгүй тохиолдолд.

Гүйцэгдэж байгаа жолооч хурдаа нэмэх, гүйцэж түрүүлэхэд нь ямар нэг байдлаар саад хийхийг хориглоно. Гүйцэж түрүүлэх нь хөдөлгөөнд аюултай байвал гүйцэгдэх гэж байгаа жолооч зүүн гар тийш дохио өгч анхааруулна.

Дараахь газруудад гүйцэж түрүүлэхийг хориглоно:

а/ Уулзвар болон гарц дээр;

б/ Явган хүний гарц дээр;

в/ Хороолол болон сургууль орчмын бүс дотор;

г/ Төмөр замын гарам дээр болон түүнд хүртэл 100 м-ээс ойр зайд;

д/ Гүүрэн дээр болон доор;

е/ Хонгил дотор;

ж/ Замын өгсүүр хэсгийн төгсгөл, огцом эргэлт дээр болон үзэгдэлт хязгаарлагдмал хэсэгт.

Жолооч явган хүний гарц, хороолол, сургууль орчмын бүсэд гүйцэгдэж байгаа тээврийн хэрэгслийн урдуур явган зорчигч явж байгаа эсэхийг анхаарч, мэдсэн байх шаардлагатай. 

Иргэд дээрх заалтыг мэдсээр байж гүйцэж түрүүлэх ба гүйцэх үйлдлийг ихээхэн гаргасаар байгаа нь замын хөдөлгөөний ноцтой осол болох шалтгаан болоод байна. Иймд замын хөдөлгөөнд оролцогчид дээрх дүрмийг амьдралдаа хэрэгжүүлж зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэхийг уриалж байна. Дураараа биш дүрмээрээ зорчицгооё


Энэ мэдээ таалагдаж байвал: