fbpx

Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүн гэдэг олон “Баасан”-тай болчихоогүй биз?