Нийгэм / 2018/05/16

Эрдэст ус миний төсөөллөөр гар зургийн уралдаан зарлагдлааЭРДЭСТ_УС_МИНИЙ_ТӨСӨӨЛЛӨӨР гар зургийн уралдааны бүтээл ирүүлэх хугацаа 
2018 оны 05 сарын 16-наас 2018 оны 05-р сарын 24-н хүртэл
Бүтээл хүлээн авах хаяг : 
https://www.facebook.com/KhujirtUs/ page хаяргруу илгээх эсвэл  
khujirtus@gmail.com и-мэйл хаягаар илгээнэ. 
Бүтээлээ илгээхдээ нэрутасны дугаараа давхар илгээхээ мартав аа

"ЭРДЭСТ_УС_МИНИЙ_ТӨСӨӨЛЛӨӨР” гар зургийн уралдааны бүтээл ирүүлэх хугацаа 
2018 оны 05 сарын 16-наас 2018 оны 05-р сарын 24-н хүртэл
Бүтээл хүлээн авах хаяг : 
https://www.facebook.com/KhujirtUs/ page хаяргруу илгээх эсвэл 
khujirtus@gmail.com и-мэйл хаягаар илгээнэ. 
Бүтээлээ илгээхдээ нэрутасны дугаараа давхар илгээхээ мартав аа

"ЭРДЭСТ_УС_МИНИЙ_ТӨСӨӨЛЛӨӨР” гар зургийн уралдааны бүтээл ирүүлэх хугацаа 
2018 оны 05 сарын 16-наас 2018 оны 05-р сарын 24-н хүртэл
Бүтээл хүлээн авах хаяг : 
https://www.facebook.com/KhujirtUs/ page хаяргруу илгээх эсвэл 
khujirtus@gmail.com и-мэйл хаягаар илгээнэ. 
Бүтээлээ илгээхдээ нэрутасны дугаараа давхар илгээхээ мартав аа

ЭРДЭСТ_УС_МИНИЙ_ТӨСӨӨЛЛӨӨР гар зургийн уралдааны бүтээл ирүүлэх хугацаа 
2018 оны 05 сарын 16-наас 2018 оны 05-р сарын 24-н хүртэл
Бүтээл хүлээн авах хаяг : 
https://www.facebook.com/KhujirtUs/ page хаяргруу илгээх эсвэл  
khujirtus@gmail.com и-мэйл хаягаар илгээнэ. 
Бүтээлээ илгээхдээ нэрутасны дугаараа давхар илгээхээ мартав аа